Ach, tí naši poslanci II

Autor: Peter Plenta | 6.2.2014 o 13:10 | Karma článku: 4,82 | Prečítané:  574x

Najdôležitejším ukazovateľom dobrého poslanca by mali byť jeho hlasovania. Samozrejme, niekedy nie je ľahké posúdiť, čo je najlepšie riešenie. Ale niekedy mám pocit, že poslanci ani nevedia o čom hlasujú. V nasledujúcich riadkoch som pripravil prehľad dôležitých hlasovaní mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2013, spolu s krátkym priblížením kontextu. Hoci pri väčšine hlasovaní poslanci hlasujú takmer jednomyseľne, zámerne som vybral tie prípady, v ktorých bolo zastupiteľstvo rozdelené. Pri takýchto rozhodnutiach sa viac ukazujú rozdiely medzi jednotlivými zástupcami občanov.

1. Hlasovania o uzavretí jednej zo základných škôl vo Veči
Zrejme najvýznamnejšími hlasovaniami minulého roku boli tie, ktoré sa týkali optimalizácie školstva. Podstatou problému je, že obe školy vo Veči majú nízky počet detí, za ktoré dostáva mesto peniaze od štátu. A obe školy končia v mínuse, ktorý treba zaplatiť, najmä presúvaním peňazí od iných škôl. Zjednodušene povedané, peniaze sa míňajú na prevádzku poloprázdnych budov. O to menej peňazí je na opravy a investície, nehovoriac o skvalitnení vyučovacieho procesu. Aktuálny počet žiakov: ZŠ Bernolákova: 122 a ZŠ Hollého: 368.
Nakoniec ostali dve alternatívy, o ktorých sa hlasovalo: 1. Uzavretie ZŠ Bernolákovej (presun žiakov do väčšej školy na Hollého) alebo; 2. Uzavretie ZŠ Hollého a presun väčšej školy do menšej s tým, že by časť detí ostala v niektorej časti ZŠ Hollého. Ani jedna možnosť nezískala dostatočný počet hlasov a problém sa tak odsunul do budúcnosti.

Zrušenie Základnej školy Bernoláková (návrh nezískal dostatočný počet hlasov)
Za hlasovalo: 11
Marián Antal, Igor Bečár, Július Bujdák, Peter Gomboš, Jozef Husárik, Marián Kántor, Jozef Mečiar, Helena Psotová, Gabriela Talajková, Milena Veresová, Marek Vrbovský
Proti hlasovalo: 7
Peter Andráši, Tibor Baran, Štefan Bartošovič, Alena Demková, Ladislav Košičár, Ivan Kováč, Jozef Varsányi
Zdržalo sa: 2
Jozef Grell, Július Morávek
Počet neprítomných: 1
Erika Velázquezová

Zrušenie Základnej školy Hollého (návrh nezískal dostatočný počet hlasov)
Za hlasovalo: 6
Peter Andráši, Tibor Baran, Štefan Bartošovič, Alena Demková, Ivan Kováč, Jozef Varsányi
Proti hlasovalo: 12
Marián Antal, Igor Bečár, Július Bujdák, Peter Gomboš, Jozef Husárik, Marián Kántor, Ladislav Košičár, Július Morávek, Helena Psotová, Gabriela Talajková, Milena Veresová, Marek Vrbovský
Zdržalo sa: 1
Jozef Mečiar
Počet neprítomných: 2
Jozef Grell, Erika Velázquezová

2. Hlasovanie o vybudovaní útulku v areáli bývalého kúpaliska
Ďalšie hlasovanie, ktoré si získalo pozornosť verejnosti, bola snaha zriadiť útulok na časti pozemku bývalého kúpaliska, v réžii občianskeho združenia Zatúlané psíky, ktoré by znášalo väčšinu nákladov. Hlavným protiargumentom bolo, že je to drahé (20 000 eur príspevok na vybudovanie a 3000 eur ročne na prevádzku) a že útulok by bol blízko domov (cca 200 metrov). Napriek tomu, že žiadna ďalšia reálna alternatíva sa dnes nečrtá, opäť sa nenašlo dosť hlasov na riešenie situácie.

Prenájom pozemku v areáli bývalého kúpaliska OZ Zatúlané psíky za účelom vybudovania útulku (návrh nezískal dostatočný počet hlasov)
Za hlasovalo: 4
Peter Andráši, Marián Kántor, Jozef Mečiar, Milena Veresová
Proti hlasovalo: 3
Július Bujdák, Ladislav Košičár, Jozef Varsányi
Zdržalo sa: 10
Tibor Baran, Štefan Bartošovič, Peter Gomboš, Jozef Grell, Jozef Husárik, Ivan Kováč, Július Morávek, Helena Psotová, Gabriela Talajková, Erika Velázquezová
Nehlasovalo: 1
Igor Bečár
Počet neprítomných: 3
Marián Antal, Alena Demková, Marek Vrbovský

3. Hlasovania o dodatkoch k zmluvám z eurofondov
Pomerne veľkú diskusiu vyvolávajú tzv. „práce na viac" pri dielach, ako sú výstavba domova dôchodcov či rekonštrukcia centrálnej mestskej zóny. Podstata problému spočíva v tom, že aj keď sú tieto projekty spolufinancované z eurofondov, práce navyše, ktoré v projekte neboli sa platia len z mestských peňazí. Jedným z najčastejších argumentov je, že mesto môže za to, že vyhrala firma s veľmi lacnou ponukou za výstavbu a teraz sa to snaží kompenzovať. Na druhej strane firma, ktorá buduje domov dôchodcov, vyhrala súťaž za „normálnu" sumu a dodatky požaduje tiež.
Zhodnotenie toho, ako mesto mohlo predchádzať prácam na viac, je na posúdení. Ak boli spravené chyby v projektoch, tak treba vyvodiť zodpovednosť. Ak sa však nájde v zemi kábel vysokého napätia, ktorý nie je nikde zakreslený a počas výstavby sa naň narazí, tak ho objektívne treba premiestniť. To, že sa tam vôbec mohol ocitnúť, hovorí o bordeli v celom štáte.

Doplňujúce stavebné práce na realizáciu stavby Domova dôchodcov Šaľa v hodnote 149 030,94 eur (návrh získal dostatočný počet hlasov)
Za hlasovalo: 11
Peter Andráši, Tibor Baran, Július Bujdák, Alena Demková, Peter Gomboš, Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Gabriela Talajková, Jozef Varsányi, Erika Velázquezová, Milena Veresová
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 3
Jozef Grell, Ivan Kováč, Július Morávek
Nehlasovalo: 3
Štefan Bartošovič, Igor Bečár, Jozef Mečiar
Počet neprítomných: 4
Marián Antal, Marián Kántor, Helena Psotová, Marek Vrbovský

Doplňujúce stavebné práce na realizáciu stavby centrálnej mestskej zóny v hodnote 45 896, 54 eur (návrh získal dostatočný počet hlasov)
Za hlasovalo: 6
Igor Bečár, Július Bujdák, Marián Kántor, Ladislav Košičár, Jozef Mečiar, Milena Veresová
Proti hlasovalo: 1
Peter Andráši
Zdržalo sa: 4
Peter Gomboš, Jozef Husárik, Gabriela Talajková, Erika Velázquezová
Nehlasovalo: 5
Štefan Bartošovič, Jozef Grell, Ivan Kováč, Július Morávek, Helena Psotová,
Počet neprítomných: 5
Marián Antal, Tibor BaranAlena Demková,. Jozef Varsányi, Marek Vrbovský

4. Hlasovanie o nákupe čistiacej techniky
Ďalšia vec, ktorá sa nestrela s jednoznačnou podporou bol nákup dvoch čistiacich áut v rámci projektu spolufinancovaného z fondov EÚ „Opatrenia na zlepšovanie kvality ovzdušia v Šali."

Kúpna zmluva na dodávku čistiacej techniky v hodnote 460 000 eur (návrh získal dostatočný počet hlasov)
Za hlasovalo: 7
Igor Bečár, Alena Demková, Peter Gomboš, Jozef Grell, Jozef Husárik, Jozef Mečiar, Július Morávek
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 6
Peter Andráši, Štefan Bartošovič, Ivan Kováč, Gabriela Talajková, Jozef Varsányi, Erika Velázquezová
Nehlasovalo: 2
Tibor Baran, Milena Veresová
Počet neprítomných: 6
Marián Antal, Július Bujdák, Marián Kántor, Ladislav Košičár, Helena Psotová, Marek Vrbovský

5. Hlasovanie o europrojekte Opis- Elektronizácia služieb miest
Zdĺhavým procesom schvaľovania prešiel aj projekt OPIS- elektronizácia služieb miest, ktorý má zabezpečiť zákonné povinnosti, ktoré budú musieť všetky mestá nad 20 000 obyvateľov od roku 2016 plniť. Bez tohto europrojektu by si ich Šaľa musela s najväčšou pravdepodobnosťou hradiť z vlastného. Projekt je v hodnote 696 300 eur. Spoluúčasť mesta dosahuje 34 815 eur a ročná prevádzka bude stáť 34 815 eur.

Projekt OPIS- elektronizácia služieb miest (návrh získal dostatočný počet hlasov)
Za hlasovalo: 13
Peter Andráši, Marián Antal, Tibor Baran, Štefan Bartošovič, Igor Bečár, Alena Demková, Peter Gomboš, Jozef Husárik, Marián Kántor, Jozef Mečiar, Július Morávek, Milena Veresová, Marek Vrbovský
Proti hlasovalo: 1
Gabriela Talajková
Zdržalo sa: 3
Ivan Kováč, Jozef Varsányi, Erika Velázquezová
Nehlasovalo: 3
Jozef Grell, Ladislav Košičár, Helena Psotová
Počet neprítomných: 1
Július Bujdák

6. Hlasovanie o rozdelení príjmu z predaja pozemku za čerpacou stanicou Shell vo Veči
Zatiaľ čo predchádzajúce hlasovania boli o výdavkoch mesta, v roku 2013 sa objavil aj príjem v hodnote 250 000 eur za predaj pozemku za čerpacou stanicou vo Veči. Rozdelenie tohto príjmu je zaujímavé z niekoľkých dôvodov: 1. Takmer žiadna akcia sa nedá za vyčlenené peniaze zrealizovať a treba na ne niekoľko násobne viac financií. Napríklad, na výmenu sedačiek v kine bolo vyčlenených 10 000 eur ale v skutočnosti treba 60-80 tisíc. 2. Návrh má niektoré zvláštne priority- miesto výmeny okien na mestskom úrade či opravy podlahy, by zaujímavejšie bolo dať peniaze napríklad na parkovacie miesta či obnovu športovísk na sídliskách. 3. Dodnes sa neobjavilo zdôvodnenie, prečo poslanci neprelomili primátorove veto, najmä ak boli presvedčený, že ide o dobrý návrh.

Rozdelenie prostriedkov z predaja takto: (návrh získal dostatočný počet hlasov, ale bol vetovaný primátorom a poslanci sa veto rozhodli neprelomiť)
15 000,- Eur - čiastočná výmena okien na budove mestského úradu
50 000,- Eur - na rekonštrukčné práce ZŠ J. Hollého
25 000,- Eur - riešenie kúrenia na ZŠ s MŠ s VJM P. Pázmánya
100 000,- Eur - rekonštrukcia komunikácie Gorkého a Komenského
35 000,- Eur - oprava ulice Hospodárska
10 000,- Eur - výmena sedačiek v kine
10 000 Eur - výmena podlahy v sobášnej sieni
5 000,- Eur - doplnenie technicko -materiálneho vybavenia mestskej polície
Za hlasovalo: 7
Peter Andráši, Tibor Baran, Alena Demková, Peter Gomboš, Ivan Kováč, Helena Psotová, Jozef Varsányi
Proti hlasovalo: 2
Marián Antal, Milena Veresová
Zdržalo sa: 4
Ladislav Košičár, Július Morávek, Gabriela Talajková, Erika Velázquezová
Nehlasovalo: 1
Štefan Bartošovič
Počet neprítomných: 7
Igor Bečár, Július Bujdák, Jozef Grell, Jozef Husárik, Marián Kántor, Jozef Mečiar, Marek Vrbovský

Ďakujem tým, ktorí článok dočítali do konca. V tretej časti hodnotenia poslancov sa odľahčenou formou pozriem na najlepšie výroky, ktoré odzneli v roku 2013.

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

KOMENTÁRE

Vracajú sa deväťdesiate roky a prečo sa Danko drží ruskej letky

Povedať, že Fico III a Mečiar III už sú jedna k jednej, sa ešte nedá, ale synchronizovaná akcia proti Kiskovi je porovnateľná iba a len s únosom mladého Kováča.


Už ste čítali?